Fantastische middag schenking laptops aan kinderafdeling Revalidatie Friesland door Stichting Michael-Wings

Woensdagmiddag, 27 augustus 2014 was bij Revalidatie Friesland de feestelijke overhandiging van het Michael Wings Systeem: het internet aan bed voor de kinderafdeling op locatie Beetsterzwaag.

Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst met veel belangstellenden! Dankzij de aanwezigheid van veel vertegenwoordigers van Michael Wings, Gertjan Verbeek, Burgemeester Marian Jager van Opsterland en heel veel gasten van binnen en buiten Revalidatie Friesland was de sfeer feestelijk en érg gezellig.

De middag startte om 14.30 uur met een inloop met koffie en thee voor alle gasten.

Daarna heette Gerrie Eikelboom, voorzitter van de Raad van Bestuur alle aanwezigen van harte welkom en gaf een korte speech over Revalidatie Friesland. Hierna gaf zij het woord aan John Kenniphaas, voorzitter van Michael Wings. Hij gaf door middel van een beeldpresentatie een indruk van de werkzaamheden van de Stichting Michael Wings.

Hierna was het tijd voor de officiële overhandiging van de gift: zeven laptops en drie hygiënische toetsenborden. Dit werd een ludiek gebeuren met een act van een clown in samenwerking met Gertjan Verbeek, ex-trainer van sc Heerenveen. De gift werd vervolgens overhandigd aan twee patiënten van de kinderafdeling: Mayke Hofman en Desiré Verwey.

Na de overhandiging gaven deze twee dames een cadeau van de kinderafdeling aan John en Virginia Kenniphaas van de Stichting Michael Wings: een collage gemaakt door alle kinderen van de afdeling.

Na het dankwoord werd de officiële gelegenheid beëindigd en was er tijd voor een hapje en een drankje. De aanwezige kinderen konden springen op een springkussen dat gratis ter beschikking was gesteld door Jonkman Verhuur in Drachten. In het restaurant konden zij bovendien genieten van patat en ijs.

Al met al kijkt Revalidatie Friesland terug op een zeer geslaagde middag!

 

Over Revalidatie Friesland

 

Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt.  Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. 

Het laatste Nieuws

Volg ons via

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons via Rss

Contact informatie

Contact informatie afbeelding

Stichting Michael-Wings
G.H.Hoytinkstraat 67
1827PM Alkmaar
IBAN: NL33ABNA0552495379
Kvk nr. 37128407

Email. info@michael-wings.nl
Tel nr. 06-53183050

Email.
secretariaat@michael-wings.nl

Stichting Michael-Wings is een Anbi

U kunt hier een donatie maken