Gertjan Verbeek opent 23e Michael-Wing Systeem

Schenking laptops aan kinderafdeling Revalidatie Friesland door Stichting Michael-Wings

Op woensdagmiddag 27 augustus 2014 overhandigt Stichting Michael-Wings zeven laptops en drie hygiënische toetsenborden aan de kinderafdeling van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.
Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst waar kinderen met en zonder beperking samenkomen.

Stichting Michael-Wings zet zich al jaren in om kinderafdelingen in ziekenhuizen en zorgcentra te voorzien van internet aan bed door middel van het Michael-Wing System. Met deze laptops en speciale medisch hygiënische toetsenborden, kunnen kinderen contact houden met hun familie, vriendjes en met school tijdens hun verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Tijdens deze middag wordt een symbolische overhandiging door Gertjan Verbeek, voetbaltrainer,
van een laptop en een toetsenbord verricht aan een patiëntje van de kinderafdeling. Vertegenwoordigers van de Stichting Michael-Wings zullen nadien ook een bezoekje brengen aan de patiënten op de kinderafdeling.
Er is voor alle aanwezigen, zowel kinderen als volwassenen, een feestelijke afsluiting van het officiële programma met een hapje en een drankje.

Programma
14.30 uur Inloop genodigden met koffie en thee
15:00 uur Opening door Matthijs Bergsma, Beleidsmedewerker Marketing & Communicatie Revalidatie Friesland
15.05 uur Welkomstwoord door mevrouw Gerrie Eikelboom, voorzitter Raad van Bestuur van Revalidatie Friesland
15:10 uur Openingswoord door John Kenniphaas, voorzitter van Stichting Michael-Wings
15:15 uur Officiële overhandiging gift
15.25 uur Afsluiting van het programma door Matthijs Bergsma
15:30 uur Aanvang hapje en drankje voor genodigden
16:00 uur Einde officiële bijeenkomst.

Meer informatie over Stichting Michael-Wings kunt u vinden op www.michael-wings.nl. Meer informatie over Revalidatie Friesland kunt u vinden op http://www.revalidatie-friesland.nl

 

Over Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen.

In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.

Het laatste Nieuws

Volg ons via

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons via Rss

Contact informatie

Contact informatie afbeelding

Stichting Michael-Wings
G.H.Hoytinkstraat 67
1827PM Alkmaar
IBAN: NL33ABNA0552495379
Kvk nr. 37128407

Email. info@michael-wings.nl
Tel nr. 06-53183050

Email.
secretariaat@michael-wings.nl

Stichting Michael-Wings is een Anbi

U kunt hier een donatie maken