Uitbreiding Michael-Wing-Systeem voor VU medisch centrum

ALKMAAR – Na maanden van voorbereiding is het woensdag 12 december dan zover en schenkt Stichting Michael-Wings een mooi Sint/Kerst cadeau, 15 laptops, hygiënische toetsenborden en gratis draadloos internet, aan de kinderafdelingen van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Het Michael-Wing-Systeem stelt zieke kinderen, die voor behandeling zijn opgenomen in een ziekenhuis of zorgcentrum, in staat om te communiceren met hun vrienden en familieleden. Het systeem is ontstaan naar een idee van Michael Kenniphaas die in 2005 is overleden tengevolge van Acute Lymfatische Leukemie.

Zeven jaar geleden

Op één week na (19 december 2005) is het exact zeven haar geleden dat het eerste Michael-Wing- Systeem in gebruik werd genomen op de kinderafdeling 9B van het VU medisch centrum. Na toespraken van voorzitter John Kenniphaas en de behandelend arts van Michael, dr. Kaspers, overhandigde Virginia Kenniphaas, moeder van Michael, de eerste laptop aan de pedagogische medewerkster van de kinderafdeling.

Met de uitbreiding in het VU medisch centrum is dit de 19e zorginstelling die nu gebruik gaat maken van het Michael-Wing-Systeem. En staan er nog ruim 50 ziekenhuizen op de wachtlijst voor het Michael-Wing-Systeem. De schenking van het 19e Michael-Wing-Systeem is mogelijk geworden door onze samenwerkingspartner Stichting Bladt die dit project volledig heeft gefinancierd.

Over Stichting Bladt Charity

Stichting BLADT Charity ondersteunt projecten op het raakvlak van Gezondheid en Welzijn. Onze ondersteuning bestaat meestal uit geld (een deel van de kosten van een vastomlijnd project). Daarnaast geven wij vanuit ons netwerk advies, begeleiding, en soms een gift in natura.
Wij richten ons vooral op organisaties die werken met kwetsbare groepen, zoals zieken, gehandicapten, ouderen, kinderen of kansarme jongeren. Verder moet het gaan om activiteiten die zonder extra steun niet van de grond kunnen komen. Deze moeten helder en projectmatig zijn beschreven.

De opening zal plaatsvinden op 12 december om 16.30 uur in Kinderstad van VU medisch centrum in Amsterdam. Bij deze opening zal naast het bestuur en vrijwilligers van Stichting Michael-Wings ook Stichting Bladt Charity aanwezig zijn en zien beide organisaties dit als een bijzonder en belangrijk moment van hun samenwerking.
De opening zal worden verricht door Wolter Kroes en Sasja Brouwers
 

Programma

16.30 uur   Welkom door professor Reinoud Gemke van VU medisch centrum
16:35 uur   Openingswoord door John Kenniphaas voorzitter van Stichting Michael-Wings
16:45 uur   Officiële opening door Wolter Kroes en Sasja Brouwers
16.55 uur   Slotwoord door afdelingshoofd Kinderafdeling
17:00 uur   Aanvang koffie/ borrel voor genodigden
17:30 uur   Einde officiële bijeenkomst.
 

 

 

 

Het laatste Nieuws

Volg ons via

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
Volg ons via Rss

Contact informatie

Contact informatie afbeelding

Stichting Michael-Wings
G.H.Hoytinkstraat 67
1827PM Alkmaar
IBAN: NL33ABNA0552495379
Kvk nr. 37128407

Email. info@michael-wings.nl
Tel nr. 06-53183050

Email.
secretariaat@michael-wings.nl

Stichting Michael-Wings is een Anbi

U kunt hier een donatie maken